Järjestäjät ja ohjausryhmä

Tutkimuspäivien 2021 toteuttajatiimi on poikkeuksellisen monialainen, mikä tuo lisäarvoa päiville ja teemaan.

Turun ammattikorkeakoulu:

Käytäntölähtöinen pedagogiikka -tutkimusryhmä
Meiju Keinänen, tutkimusryhmän vetäjä, lehtori, järjestelytoimikunnan pj

Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä
Piia Nurmi, tutkimusvastaava, lehtori, tutkimusryhmän vetäjä

Koulutuksen kehittäminen
Marjo Joshi, johtava asiantuntija
Taru Konst, yliopettaja, erityisasiantuntija

 

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry
  • edistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen tutkimusta
  • vahvistaa ammatillisen koulutuksen tutkimustiedon hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, johtamisessa ja päätöksenteossa
  • levittää tutkimuksen tuloksia ja tuo esiin tutkimustarpeita
  • ylläpitää keskustelua ammatillisen koulutuksen tutkijoiden, opettajien, johdon, elinkeinoelämän edustajien ja päätöksentekijöiden välillä.

Ottu ry järjestää vuosittain AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen organisaatioiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Lisätiedot: pj. Maarit Virolainen (maarit.ha.virolainen@jyu.fi, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto)

Ohjausryhmä

Mervi Friman, HAMK, tutkimuspäällikkö, kestävän kehityksen koordinaattori
Jani Goman, Karvi, arviointineuvos
Marko Grönlund, TUO, asiantuntija
Tove Holma, Turun kaupunki
Miia Jylhä, Lounais-Suomen jätehuolto, Topinpuisto, tutkimus- ja kehitysvastaava
Sirpa Laitinen-Väänänen, JAMK, tutkija
Tarja Lang, Omnia, tutkimuspäällikkö
Saku Lehtinen, AMKE, asiantuntija
Anna Mäkipää, OKM, erityisavustaja
Nani Pajunen, Sitra, johtava asiantuntija
Tina Teinilä, Raseko, Opettaja, kehittämisasiantuntija
Maarit Virolainen, pj Ottu ry., Jyväskylän yliopisto, projektitutkija

 

Ilmoittautumis- ja maksuasiat
Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy
info(at)aboaservices.fi

 

Järjestelyissä mukana myös: