PANEELIKESKUSTELU

AMK- ja ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus kestävän kehityksen edistämisessä –paneelikeskustelu

Tule mukaan kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun miten AMK-koulutus ja ammatillinen koulutus voivat tehdä kestävän kehityksen edistämisen puolesta!

Suomi nousi kesäkuussa ykkössijalle kestävän kehityksen kansainvälisessä maavertailussa (Valtioneuvosto, 14.6.2021). Vertailussa arvioidaan, miten eri valtiot edistävät YK:n globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:tä ja siihen lukeutuvia kestävän kehityksen tavoitteita. Vertailun mukaan Suomi on saavuttanut tai on lähellä saavuttaa monia kestävän kehityksen tavoitteista.
Suomen suurimmat haasteet liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, kulutus- ja tuotantotapojen kestävöittämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen – joka on keskustelumme fokuksessa.

Pohjoismaiden tavoite on olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tavoittaaksemme sen tarvitaan enemmän yhteistyötä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä, josta myöskin keskustelemme.

Ammattikorkeakoulut ovat hyväksyneet yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jonka lähtökohtina on YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030 -ohjelma. Tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä, mutta mitä kaikkea pitää tehdä sen eteen?

Kun työelämän ja yritysten toimintaa kehitetään kohti hiilineutraalia kiertotaloustulevaisuutta, toiminnassa on aina huomioitava kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet: ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen (Nani Pajunen, Sitra; OPH.lle, 2021). Mitä tämä tarkoittaa ammattiosaamisen kannalta? Mihin ammatillisen koulutuksen alat yltävät tavoitellessaan kestävyyttä omalla tavallaan?

 

VETÄJÄ:
Tove Holm (FT)
Tove Holm on poikkitieteinen kestävän kehityksen fasilitoija. Hänen tavoitteena on saada enemmän korkeakouluja, oppilaitoksia, yrityksiä, kuntia, organisaatioita ja yhdistyksiä, edistämään kestävää kehitystä toiminnassaan. Tove on työskennellyt sekä ammattikorkeakoulussa että valtakunnallisessa ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa. Hänen väitös oli poikkitieteellinen toimintatutkimus, joka tehtiin 11 korkeakoulun verkostossa kolmessa maassa muutosten mahdollistamisesta korkeakouluissa: kestävän kehityksen koulutuksen edistäminen laadunvarmistustyökalujen avulla. Toven työhön voi tutustua lähemmin täällä: https://toveholm.net/suomeksi/

KESKUSTELIJAT:
Mervi Friman (KT)
Mervi Friman toimii tutkimuspäällikkönä ja kestävän kehityksen koordinaattorina Hämeen ammattikorkeakoulussa. Frimanin tutkimustyö kohdistuu tällä hetkellä korkeakoulutukseen ja kestävään kehitykseen. Myös ammattietiikan ja -sivistyksen teemat ovat hänen kiinnostuksensa kohteena. Koordinaattorin tehtävässä keskeistä on HAMKin monipuolisen kestävän kehityksen toiminnan näkyväksi tekeminen, laadun hallinta sekä viestiminen. Friman toimii myös useissa kansallisissa ja kansainvälisissä korkeakoulutuksen verkostoissa.

Saku Lehtinen (VTM, AmO)
Saku Lehtinen työskentelee asiantuntijana Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:ssä. Hän vastaa AMKEssa mm. kansainvälisistä asioista, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja rahoituskysymyksistä.

Sanna Leinonen

Sanna Leinonen opiskelee taideteollisuusalan perustutkintoa Rasekon ammattioppilaitoksessa. Toisen vuoden puusepän opinnot ovat nostaneet kiinnostuksen aiheiksi erityisesti kestävät ja ekologiset työtavat. Leinonen toimii opiskelijoiden edustajana Rasekon kestävän kehityksen työryhmässä ja pyrkii tuomaan kestävät toimintatavat helposti lähestyttäväksi osaksi opiskelua. Leinonen on koulutukseltaan lisäksi sirkustaiteen ammattilainen (AMK) ja käsityöläisyys yhdistyy osaksi taiteenammattia. Leinosen viimeisimmissä teoksissa sirkus kohtaa nykytaiteen lajeista ainakin performanssitaiteen ja paikkasidonnaisen taiteen ja teoksien muoto yhdistyy tässä ajassa vahvasti vallitsevaan ekologiseen ja ekokriisistä kumpuavaan diskurssiin.