ERIKOISSESSIOT

Roundtable:

Käytäntölähtöinen tutkimus vie kestäville poluille

Torstai 11.11.2021 klo 13.30–15.00
Arto Mutanen ja Marja-Liisa Trux, Praba ry.

Pyöreän pöydän ääressä keskustelemme, mitä eväitä käytäntölähtöinen tutkimus antaa meille etsiessämme kestäviä polkuja tuntemattomaan tulevaisuuteen. Tulevia, kestävämpiä käytäntöjä on jopa helpompi kuvitella kuin löytää polkuja niihin nykyisiltä jalansijoiltamme. Eri tulkinnat käytäntölähtöisestä tutkimuksesta rihmastoituvat tutkimusperinteisiin monin eri tavoin. Luetteloon mahtuvat ainakin ammattikorkeakoulututkimus (mitä ihmettä se sitten onkaan?), toimintatutkimus eri muunnoksineen (action research, participatory action research, feminist action research,  communicative action research…),  suunnittelututkimus (design research), kansalaistiede (citizen science), arvostava haastattelu (appreciative inquiry), tutkiva opettaja -liike (teacher as researcher), käytäntötutkimus (practitioner research / practice based research / practice oriented research…), sosiaalityön käytäntötutkimus, kehittävä työntutkimus, käytännöllisen toiminnan lähestymistapa (KT)… Keskustelumme ravitsee osallistujien pyrkimyksiä kartoittaa käytäntölähtöisen tutkimuksen maastoja ja paikantaa omaa sijaintiaan siellä. Pohditaan yhdessä, miten käytäntölähtöiset tutkimusperinteet voisivat auttaa meitä.

 

Keskustelutilaisuus:

Puhuvat päät(oimittajat)

Petri Nokelainen, TAU, ja Ulpukka Isopahkala-Bouret, TY
Torstai 11.11.2021 klo 15.30–16.30

Aikuiskasvatus-lehden ja Ammattikasvatuksen aikakauskirjan päätoimittajat kertovat lehtien kohderyhmästä ja fokuksesta sekä nostavat esille menestykselliseen julkaisemiseen liittyviä asioita. Tilaisuus on suunnattu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita lähettämään artikkelikäsikirjoituksensa arvioitavaksi näihin kahteen JUFO 1 -tason tiedelehteen. Tilaisuus on luonteeltaan keskusteleva, yleisö voi esittää julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä.

 

Workshop: 

Working with RDI project ideas of Sustainable Future, “Practice-based pedagogy as the promoter of sustainability knowledge, skills and attitudes”

Perjantai 12.11.2021 klo 10.30–12.00
Mari Ketola ja Marjo Joshi, Turun AMK

The purpose of this workshop is to discuss, collaborate and identify possibilities for joint projects in sustainable development in education. We hope that at the end of this workshop we have found one or two ideas to take forward and start looking for possible fundings. Come and join us, lets’s create sustainable relationships!

 

Roundtable:

Onko toisen asteen ammatillisella koulutuksella valmiudet edistää kestävää kehitystä?

Perjantai 12.11. klo 13.00–14.00
Jukka Söderdahl, Sami Löfgren, ”Ammatillisen koulutuksen ystävät” -yhteistyöverkosto

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, Agenda2030. Koulutukseen liittyvänä tavoitteena on varmistaa, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot vuoteen 2030 mennessä. Suomen yhdeksi osaohjelmaksi nostettiin vuonna 2017 ammatillisen koulutuksen uudistaminen toimeenpanemalla ”Ammatillisen koulutuksen reformi”.

Tavoitteena oli asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Mutta, miten kävikään? Koulutuksen järjestämisestä ja rahoituksesta tehtiin erittäin monimutkainen järjestelmä, jossa itseohjautuvuuden ja yksilöllisyyden huumassa opetusta on rajusti vähennetty ja osaamisen hankkiminen on siirretty pääosin opiskelijan vastuulle. Opettajien aikaa kuluu opiskelijoiden henkilökohtaistamiseen ja osaamisen arviointiin, mutta itse opetukseen ei aika riitä.

Sessiossa on tarkoituksena keskustella, miten reformi on onnistunut ja miten reformin toteuttaminen on vaikuttanut kestävän kehityksen edistämiseen ja onko toisen asteen ammatillisella koulutuksella todelliset valmiudet edistää kestävää kehitystä?

Keskustelussa voisimme pureutua mm. seuraaviin kysymyksiin:
• Onko ammattikoulun tehtävä edistää kestävää kehitystä vai pitäisikö sen keskittyä vain ammattitaidon opettamiseen?
• Pitääkö ammatillisen perustutkinnon perusteissa olla erikseen kestävän kehityksen edistäminen vai pitäisikö se olla ns. läpäisyaihe, joka sisältyy kaikkiin tutkinnon osiin?
• Miten kestävän kehityksen edistämisen opetus tulisi toteuttaa ja miten osaaminen pitäisi osoittaa?
• Onko opettajilla ja työpaikoilla riittävä osaaminen kestävän kehityksen opettamiseen?

 

Vierailu:

FIT-osaamiskeskus

Perjantai 12.11. klo 13.00–14.00
Mika Luimula, Turun AMK

FIT Turku -osaamiskeskuksella on käytössään juuri uusitut laboratoriofasiliteetit. Noin puolen miljoonan euron investoinneilla on hankittu Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja valikoima laitteistoja ja ohjelmistoja palvelutoiminnan käyttöön. Asiantuntijamme ovat saavuttaneet vuosien 2019–2020 aikana lukuisia kansainvälisiä palkintoja konferensseissa ja tapahtumissa erityisesti virtuaalitodellisuutta hyödyntävien treenaussovellusten kehittämisestä. Erityisosaamisemme liittyy interaktiivisten teknologioiden, mm. lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden, soveltavaan tutkimukseen eri toimialoilla, esim. teknologiateollisuus, koulutus, hyvinvointi ja matkailu. Hyödynnämme palvelutoiminnassamme käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja nopean prototypoinnin periaatteita. Yhteistyökumppaneiden kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa toteutettuja artefakteja pyritään arvioimaan käytettävyyden, käyttökokemuksen ja vaikuttavuuden mittareilla.