Abstraktit

Tutkimuspäivien aikana järjestetään teemasessioita, joissa käsitellään ammattikorkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Teemasessiot järjestetään torstaina 11.11. ja perjantaina 12.11.

Tieto abstraktin hyväksymisestä toimitetaan viimeistään 7.10.2021 mennessä. Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta tutkimuspäivillä kuullaan esityksiä sekä puheenvuoroja, miten kestävän kehityksen tietoja, taitoja ja asenteita voidaan edistää käytäntölähtöisen pedagogiikan avulla.  Esitysten toivotaan liittyvän aiheeseen laajasti eri näkökulmista painottaen erityisesti kestävän kehityksen osaamista koulutuksen tavoitteena ja kestävän kehityksen edistämistä käytännöllisten pedagogisten ratkaisujen kautta.

Tämän vuoden pääteema on ”Käytäntölähtöinen pedagogiikka kestävän kehityksen tietojen, taitojen ja asenteiden edistäjänä” ja seuraavia teema-alueita toivotaan käsiteltävän käytäntölähtöisen pedagogiikan ratkaisujen ja käytänteiden kautta:

 • kestävän kehityksen osaaminen ja opetus ammatillisissa perustutkinnoissa
 • kestävän kehityksen osaaminen ja opetus ammattikorkeakoulutuksessa
 • kestävän kehityksen osaaminen työelämätaitona
 • parhaat käytänteet kestävän kehityksen edistämiseksi ammatillisessa koulutuksessa
 • opettaja kestävän kehityksen edistäjänä
 • ekososiaalinen sivistys koulutuksen tavoitteena
 • kestävät ajattelu- ja toimintamallit koulutuksessa
 • transformatiivinen oppiminen ja kestävän kehityksen oppimisen haasteet
 • ammatillisen koulutuksen rooli luonnon monimuotoisuuden turvaajana
 • ilmastokasvatus ammatillisessa koulutuksessa
 • henkilöstön osaaminen ja kestävä kehitys
 • koulutuksen johtamisella kohti kestävää tulevaisuutta
 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ammatillisessa koulutuksessa
 • avoin teema