Tervetuloa Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville 11.-12.11.2021!

Turun ammattikorkeakoululla on kunnia järjestää hybriditoteutuksena vuoden 2021 Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Ajankohta on 11.–12.11.2021.

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät ovat merkittävin ammatillista koulutusta ja sen tutkimusta esittelevä vuosittainen tapahtuma. Mukana tapahtumassa ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäjät ja tutkijat, kuten myös työelämän edustajat, yrittäjät ja viranomaistahot. Päiviä on järjestetty 1990-luvulta alkaen ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Ottu ry:n aloitteesta ja eri tahojen yhteistyönä.

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n koulutukseen liittyvänä tavoitteena on varmistaa, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot vuoteen 2030 mennessä.  Vuoden 2021 tutkimuspäivillä pureudutaan tähän tavoitteeseen ja tarkastellaan erityisesti ammatillisen koulutuksen roolia ja sen mahdollisuuksia sekä haasteita kestävän kehityksen ja ilmastoymmärryksen tietojen, taitojen ja asenteiden edistämisessä. Tutkimuspäivien teema on ”Käytäntölähtöinen pedagogiikka kestävän kehityksen tietojen, taitojen ja asenteiden edistäjänä”. Päivien aikana tullaan kuulemaan teemaan liittyviä kutsupuhujien luentoja. Lisäksi ohjelmassa on abstrakteihin perustuvia suullisia esityksiä ja posteriesityksiä sekä paneelikeskusteluja.

 

 

 

Lisätietoa järjestäjät-välilehdellä

 

 

 

 

 

Tapahtuman hiilijalanjälki
Tutkimuspäivien ilmastovaikutuksia seurattiin
pilotoimalla tapahtumien hiilijalanjäljen
laskentaa Turun AMK:lla.
Lue lisää hiilijalanjäljen laskennasta!